​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tây Ban Nha

Đoàn Thanh Song

​​​​ ​​

Đại sứ Đoàn Thanh Song được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thứ Sáu của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha vào năm 2023. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Madrid từ tháng 6/2023 và sẽ trình Quốc thư lên Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI vào tháng 6/2023.

Đại sứ Đoàn Thanh Song  có vợ và  hai con trai./.​

Ảnh anh (2).jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​