​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tây Ban Nha

Hoàng Xuân Hải

 ảnh ĐS Hoàng Xuân Hải.jpg

Đại sứ Hoàng Xuân Hải được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thứ năm của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha vào năm 2019. Ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ tại Madrid từ tháng 5/2020 và sẽ trình Quốc thư lên Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI vào tháng 6/2020.

Đại sứ Hoàng Xuân Hải  có vợ và  một con trai, một con  gái./.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​