​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tây Ban Nha
Địa chỉ: Avenida de Alfonso XIII, 54, 28016 Madrid, Tây Ban Nha
Điện thoại: +34-91-5102867
Email:    embavietnam.madrid@yahoo.com/vnemb.es@mofa.gov.vn (Các vấn đề khác)
              claudiomes@yahoo.com (Bộ phận lãnh sự)


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​