Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tây Ban Nha
Địa chỉ: Calle Segre No5, 28002 Madrid, Tây Ban Nha
Điện thoại: +34-91-5102867
Email: vnemb.es@mofa.gov.vn
Website: http://www.vietnamembassy.es/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​