​​​Lời chào Đại sứ


Thưa các bạn,

          Nhiệt liệt hoan nghênh các bạn đã đến thăm trang web của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha.

          Khi truy cập trang web này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về một  đất nước thân thiện, hòa bình với bề dầy lịch sử  ngàn năm văn vật và một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; về những người dân hiền lành  cần cù, nhưng vô cùng anh dũng chống giặc ngoại xâm để giành và bảo vệ độc lập dân tộc. Ngày nay Việt Nam đang từng bước chuyển mình trên đà đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng nhằm xây dựng một đất nước ¨dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh¨.

         Việt Nam và Tây Ban Nha là hai nước anh em, tuy xa cách về địa lý nhưng luôn gần gũi và gắn bó bới tình cảm hữu nghị nhiều điểm tương đồng về lịch sử và xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/5/1977 và đã nhanh chóng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao, đã ký nhiều hiệp định và thoả thuận hợp tác song phương quan trọng. Năm 2009, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hướng lai, nhờ đó nhiều dự án hợp tác kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần bổ trợ nhau trên con đường phát triển của mình.  

         Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha luôn là địa chỉ tin cậy và cầu nối quan trọng giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết nhau hơn về đất nước và con người, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược và toàn diện giữa hai nước và hai dân tộc chúng ta. 

        Xin cảm ơn các bạn đã truy cập trang web và mong nhận được các ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện hơn trang web này./.

  ĐẠI SỨ         

Đoàn Thanh Song   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​