​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

10/2001 HĐ khung về Hợp tác (chuyến thăm TBN của Th.tg Phan Văn Khải).
4/2002 HĐ Hợp tác Du lịch giữa Tổng cục Du lịch VN và Bộ Du lịch TBN.
3/2005 Hiệp định tránh đánh thuế trùng.
7/2005 Hiệp định Hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoa học kỹ thuật.
10/2005 Hiệp định Hợp tác giữa các Phòng Thương mại và Công nghiệp. 
02/2006 Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư; Chương trình Hợp tác thể thao; Thỏa thuận về Hợp tác xuất bản từ điển VN-TBN và TBN-VN; Thỏa thuận Hợp tác giữa TTX VN và Hãng Thông tấn TBN (EFE).
12/2007    Hiệp định con nuôi.   
12/2009   1. Chương trình hành động chung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha trong đó xác định khuôn khổ quan hệ song phương là « Đối tác chiến lược hướng tới tương lai »; 2. Hiệp định miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu Ngoại giao;
4/2010       Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Hạ tầng giao thông.
              
Tháng 12 năm 2010

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​