Đại sứ quán thông báo:

Tổng đài Bảo hộ công dân: 0084 981 84 84 84 (số cũ: 0844 62 844 844 không còn sử dụng)

Số Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha: 0034 633 185 582 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​