Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024).

Tự hào là quê hương đã sinh ra người con ưu tú - Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều phần việc, công trình thiết thực hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú.

Chi tiết xem tại link dưới đây:

https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nhieu-hoat-dong-ky-niem-120-nam-ngay-sinh-tong-bi-thu-tran-phu-652847.html​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​