Thông báo chính sách thị thực Việt Nam cho người nước ngoài:

1. Từ ngày 15/08/2023 đến ngày 14/03/2025, Chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thuỵ Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Từ ngày 15/08/2023, Chính phủ Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Thời hạn thị thực điện tử (ký hiệu EV) được nâng từ 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

Trang đăng ký thị thực điện tử: immigration.gov.vn

Công dân tham khảo thông tin về việc cấp visa vào Việt Nam tại website: www.lanhsuVietNam.gov.vn (Tab "Visa Exemption to Viet Nam").​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​